MON
TUES
WEDS
THURS
FRI

 

18-22 MAY 2020

Lesley Guy & Tom O'Sullivan
Laura Harrington
Dolores Hobby
Stephen Hurrel
Islanders
Fritha Jenkins
Rob Smith
Sneha Solanki
Petra Szemán

 

ArtHouses Inverted will launch on 18th May 2020 and artworks will become available day-by-day through the week, on this webpage. Just click anywhere to start!

ArtHouses is a project in which artists are invited into peoples homes to share their work with audiences. This year ArtHouses is inverted, asking artists to share works with audiences who host them in their homes through the internet.

Inversion requires a renegotiation with the things around us, and a rethinking of relationships with the places where we live, how we communicate with people and how we work. Like many others, artists' economies have been affected, and the networks of our ecologies disrupted - economy and ecology both words that have their eco-roots in the ancient greek word oikos, the home. This inverted version of ArtHouses presents a situation for artists to produce work at a time when we are being asked to stay in our homes and we are recalibrating our ways of working to that.

ArtHouses INVERTED is a project designed and produced by Sophie Buxton and Rob Smith.

Find out more and follow the project on social media @arthouseswb

    

 

 

 

 

MONDAY
Lesley Guy & Tom O'Sullivan || Laura Harrington || Petra Szemán

 

Artworks on this page will become active on 18th May

TUESDAY
Sneha Solanki || Laura Harrington

 

Artworks on this page will become active on 19th May

WEDNESDAY
Islanders || Dolores Hobby || Laura Harrington

 

Artworks on this page will become active on 20th May

THURSDAY
Fritha Jenkins || Laura Harrington

 

Artworks on this page will become active on 21st May

FRIDAY
Stephen Hurrel || Rob Smith

 

Artworks on this page will become active on 22nd May

There will be a live broadcast by Stephen Hurrell at 1pm

more information
more information

The Raspberry Oracle

Download and read the guide before consulting the Oracle

 

Download Here

 

 

TUESDAY
Sneha Solanki || Laura Harrington
more information

 

1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct 61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact 121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc 181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt 241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac 301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg 361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg 421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa 481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact 541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg 601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg 661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga 721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga 781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg 841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc 901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg 961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca 1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa 1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa 1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg 1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca 1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga 1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc 1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg 1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc 1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg 1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga 1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga 1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa 1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac 1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc 1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct 1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg 1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac 2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg 2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga 2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat 2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa 2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc 2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca 2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc 2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt 2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga 2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga 2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac 2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga 2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt 2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc 2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc 2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg 3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga 3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga 3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga 3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga 3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt 3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt 3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt 3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc 3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc 3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa 3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa 3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg 3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa 3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga 3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa 3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat 3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa 4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag 4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca 4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat 4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca 4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc 4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc 4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg 4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca 4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc 4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta 4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc 4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc 4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa 4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga 4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac 4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac 4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca 5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc 5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt 5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca 5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa 5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc 5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc 5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat 5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg 5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg 5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca 5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc 5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca 5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt 5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag 5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat 5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat 6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg 6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc 6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta 6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg 6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg 6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga 6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt 6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt 6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca 6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga 6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag 6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac 6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt 6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc 6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga 6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg 6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt 7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa 7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct 7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc 7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat 7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag 7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt 7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta 7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg 7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag 7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg 7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga 7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga 7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac 7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac 7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc 7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact 7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga 8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact 8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac 8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt 8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa 8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat 8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat 8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc 8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa 8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca 8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc 8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat 8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc 8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc 8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac 8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt 8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc 9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata 9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac 9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc 9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc 9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag 9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac 9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat 9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg 9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact 9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt 9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt 9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca 9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt 9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa 9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa 9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg 9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc 10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc 1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa 1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg 1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca 1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga 1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc 1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg 1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc 1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg 1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga 1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga 1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa 1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac 1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc 1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct 1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg 1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac 2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg 2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga 2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat 2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa 2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc 2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca 2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc 2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt 2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga 2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga 2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac 2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga 2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt 2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc 2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc 2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg 3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga 3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga 3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga 3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga 3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt 3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt 3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt 3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc 3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc 3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa 3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa 3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg 3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa 3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga 3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa 3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat 3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa 4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag 4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca 4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat 4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca 4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc 4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc 4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg 4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca 4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc 4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta 4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc 4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc 4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa 4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga 4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac 4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac 4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca 2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac 2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga 2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt 2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc 2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc 2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg 3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga 3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga 3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga 3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga 3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt 3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt 3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt 3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc 3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc 3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa 3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa 3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg 3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa 3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga 3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa 3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat 3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa 4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag 4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca 4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat 4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca 4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc 4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc 4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg 4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca 4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc 4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta 4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc 4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc 4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa 4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga 4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac 4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac 4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca 5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc 5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt 5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca 5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa 5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc 5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc 5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat 5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg 5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg 5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca 5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc 5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca 5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt 5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag 5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat 5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat 6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg 6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc 6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta 6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg 6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg 6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga 6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt 6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt 6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca 6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga 6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag 6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac 6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt 6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc 6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga 6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg 6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt 7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa 7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct 7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc 7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat 7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag 7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt 7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta 7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg 7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag 7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg 7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga 7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga 7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac 7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac 7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc 7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact 7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga 8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact 8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac 8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt 8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa 8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat 8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat 8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc 8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa 8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca 8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc 8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat 8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc 8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc 8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac 8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt 8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc 9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata 9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac 9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc 9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc 9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag 9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac 9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat 9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg 9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact 9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt 9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt 9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca 9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt 9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa 9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa 9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg 9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc 10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc 1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa 1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg 1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca 1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga 1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc 1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg 1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc 1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg 1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga 1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga 1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa 1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac 1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc 1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct 1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg 1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac 2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg 2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga 2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat 2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa 2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc 2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca 2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc 2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt 2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga 2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga 2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac 2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga 2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt 2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc 2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc 2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg 3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga 3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga 3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga 3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga 3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt 3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt

 

THURSDAY
Fritha Jenkins || Laura Harrington
more information

 

Stephen Hurrel
From HERE__to THERE
LIVE Broadcast at 1pm

from HERE __ to THERE was a live, on-screen work that collapsed the space between ‘here’ and ‘there’ by creating an artwork directly on each viewer’s screen.

People were invited to take a screenshot of the screen from their perspective and email it to the artist. Each image was then combined with a photograph of the reverse-perspective of the screen to create an artwork unique to each participant.

 

Monday 18 May, 12:00 (midday)
Don't Just Do Something, Sit There, Laura Harrington

Each day people were invited to join a contemplative meeting with a landscape through the portal of zoom. Today’s meeting was with the fells above Allenheads facilitated by Alan Smith and Helen Ratcliffe of Allenheads Contemporary Arts

 

more information
×

Tuesday 19th May, 18:00
Don't Just Do Something, Sit There
Laura Harrington

Each day people were invited to a contemplative meeting with a landscape through the portal of zoom. Today’s meeting was with a garden in Shoreham, Kent, facilitated by Fiona MacDonald (Feral Practice)

 

more information
×

Wednesday 20 May, 12:30
Don't Just Do Something, Sit There
Laura Harrington

Each day people were invited to join a contemplative meeting with a landscape through the portal of zoom. Today’s meeting was with an old brick factory in Cambiano, Italy, facilitated by Andrea Caretto and Raffaela Spagna (Caretto e Spagna)

 

more information
×

Thursday 21 May, 20:40
Don't Just Do Something, Sit There
Laura Harrington

Each day people were invited to join a contemplative meeting with a landscape through the portal of zoom. Today’s meeting was with the sea in Newhaven, Edinburgh, facilitated by Simone Kenyon.

 

more information
×

Friday 22 May, 14:00
Don't Just Do Something, Sit There
Laura Harrington

Each day people were invited to join a contemplative meeting with a landscape through the portal of zoom. Today’s meeting was with the foothills in the Italian Alps, facilitated by Sara Cattin.

 

more information
×

Petra Szemán

These cityscapes are made up of various layers.

If life was a movie, transition would be seamless like a train shooting along in the landscape.

In reality, it resembles more the layers of the animation stand, the multiple planes occasionally moving out of sync.

www.petraszeman.com

ISLANDERS
Call Me

Call Me continues Islanders' (Giles Bailey, Jamie Hammill, Nellie Saunby and Sophie Soobramanien) work examining the construction of identity from states of isolation. Using a score collaged from disparate media consumed during lockdown, a new choreography has been developed to be performed in our domestic spaces. As musical accompaniment, we return to the character of the generic castaway who performs a song pleading for contact from the outside world.

vimeo.com/sophiesoo
www.nelliesaunby.com
www.jamiehammill.com
www.gilesbailey.com

 

 

DOLORES HOBBY
If images are fast, are objects slow?

If images are fast, are objects slow? has stemmed from a series of drawings made each day over the month of April, beginning at home as a way to build ideas for solid works, and transforming into performative drawings of a character interacting with an empty landscape. In this crossover of the physical and digital world, this avatar moves freely throughout and expresses themselves on behalf of us. This body, which is somewhere between image and object, appears in different forms across the expanse of scrolling pavement with unknown purpose and aimless energy.

Shadows are cast like moving images of static objects, proving that time is passing as they change and shift across the uneven ground. If the mind is viewed as the domain of freedom and autonomy and the body is just physical science, why do we feel so trapped in our collective situation?

instagram @dolores.ramona

 

 

SNEHA SOLANKI
Virocene Series

The Corona virus genetic sequence infects and takes over an image from a Lock-down library of documentation. Check back over the week to monitor infection of the chosen image.

https://electronicartist.net/

FRITHA JENKINS
Still finding the words (untitled)

Still finding the words (untitled) was filmed in my kitchen this week. Materials used in the video include hair cuttings from 18/05/20, rocks, stones and rubble collected from childhood to pre-lockdown, frozen tap water, washing up water, packaging from recent parcels, kayak and hoover.

http://www.frithajenkins.com

ROB SMITH
Home-Mars-Elsewhere

This stop-frame animation was made using an astronomical telescope mount as it tracked the movements of Mars for twenty four hours from my front room in Whitley Bay. It is accompanied by an image from the Martian surface captured by NASA’s Curiosity rover earlier this week.

Neither of the landscapes described by these images was known before they were captured. Through this work each becomes known through its interrelation to the other, only to be recomposed as they are distributed across multiple other locations and a network of technologies.

http://robsmith.me.uk

 

 

Lesley Guy and Tom O'Sullivan
The Raspberry Oracle

The Raspberry Oracle takes as its starting point a set of 52 postcards that Lesley and Tom have collected over the last couple of years and have used for divination purposes. The invitation by ArtHouses to produce an artwork in response to the current Lockdown, prompted the idea of sharing this Oracle. The cards have, for the most part, been used in readings within the Artist’s home. The process of finding each card, and then sharing readings, has been a private and domestic act of creativity and divination. For ArtHouses Inverted, Lesley and Tom have somewhat formalised the Deck and produced a guide to the Oracle. This includes their own interpretations of the cards, together with further commentaries and notes.

The Raspberry Oracle is a playful experiment in how meanings can be generated through images, conversation and shared imagination. Participants are encouraged to find their own meanings for the cards and how they might be read - the guide is there only as a prompt and indication.

Download the guide to the Oracle here

@lesleyjguy

 

 

Laura Harrington
Don't Just Do Something, Sit There

Laura Harrington invites you to join a series of zoom meetings.

These meetings involve no speaking or interaction with your host and others whom have joined. Instead they are invitations to participate in exercises of attention, body stillness and sensory awareness with multiple biogeographical locations. Hosts, who all have personal and working connections with Laura, have each been invited to share a small element of where they live through the internet. Each 40 minute encounter will exist only through this meeting.

Monday 18 May, 12:00 (midday) hosted by Alan Smith and Helen Ratcliffe, Allenheads, Northumberland

Tuesday 19 May, 18:00 hosted by Fiona MacDonald (Feral Practice) Shoreham, Kent

Wednesday 20 May, 12:30 hosted by Andrea Caretto and Raffaela Spagna, Cambiano, Italy

Thursday 21 May, 20:40 hosted by Simone Kenyon, Newhaven, Edinburgh

Friday 22 May, 14:00 hosted by Sara Cattin, Piemonte, Italy

Some suggestions for engagement

In order for everything to run smoothy Laura wanted to give some technical advice on how she would like it to work and wanted to share a few suggestions for enabling the meeting to work as artistically intended. 

Artistic

1.The intention for this meeting draws from a workshop devised by Jean MacGregor called 'Don't Just Do Something, Sit There,' referred to as an exercise in disciplined stillness used as a way of developing students’ capacity for observation and for contemplation in the natural world. I was interested in how this might translate through the portal of Zoom (whether we like it or not a platform that has quickly become one of main social networks and means for connectivity).
2.You are of course welcome to come and go according to your own situation. However, you are encouraged to remain for the entirety of the 40 minutes.
3.You are invited to leave mobile phones to one side.
4.You are invited to tape over the clock on the top right hand side of your computer.
5.Take a few moments to settle yourself. You could explore noticing your breath for a few minutes or some gentle stretching or both. Gently notice how your body is responding.
6.Find a comfortable position where you can explore your own stillness throughout the meeting for 40 minutes. Consider a position that will allow you to feel connected without effort, through your body; including the contact you make with objects and the space around you.Notice any changes happening as time passes through the meeting.
7.During the meeting pay attention to all your senses and what they are taking in. Observe what is coming in.

Technical

1. You will need the Zoom app to attend a meeting. You can install this here
2. For each meeting there will be a link which you can link through your browser or an ID and password for you to join a meeting through Zoom. 
3. Please use the link, ID and password at the time specified.
4. Mute your mic before entering and during the meeting, in case it is not muted by the host. 
5. Turn off the video. 
6. The meeting will be ended by the host after 40 minutes. 

www.lauraharrington.co.uk 

1952 hits